double-exposure-image-many-business-peop
ככ.jpg

תחומי הפעילות שלנו

כדי להעניק לכם את השירות המקצועי ביותר, אנו מעמידים לרשותכם את מיטב אנשי המקצוע ופועלים עם צמרת המומחים בתחומים השונים. לסגל המומחים שלנו, הנכלל במאגר מומחי בתי המשפט, מוניטין מוכח בעריכת חוות דעת משפטיות. הניסיון רב השנים והידע יקר הערך מאפשרים לכם להגיע לתוצאה הטובה ביותר ולהפיק את הערך הגבוה ביותר. חברי הסגל שלנו זמינים לשירותכם תמיד, במטרה להעניק לכם את השירות האיכותי ביותר. טובת הלקוח היא הקו המנחה אותנו בכל החלטה, יום יום ושעה שעה.

בין התחומים בהם פועל המשרד

אקטואריה, איזון משאבים, אומדן שווי חברות ותחשיבי מוניטין

שמאות מקרקעין, מיסוי, נחלות חקלאיות וירידת ערך

שמאות נדל״ן, ליקויי בנייה, הנדסת בניין ואומדן נזקים

שמאות רכוש, תביעות ביטוח ונזיקין 

שמאות הנדסת טקסטיל ועוד

שמאות חקלאית ואומדן נזקים

שמאות חשמל ואלקטרומכניקה

שמאות כלי רכב, משאיות ורכב כבד

חוות דעת רפואית ונזקי גוף

הערכת שווי תכשיטים, יצירות אמנות וחפצי ערך

הנדסת מחשבים

הערכת שווי ציוד, מכונות ונזקים מכניים